Welkom bij het REN!

Doelstelling en aanpak

Het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (het REN) heeft tot doel de samenwerking tussen zorgaanbieders in West-Brabant te ondersteunen door de ontwikkeling van een elektronisch communicatienetwerk, het bevorderen van gegevensuitwisseling en de toepassing van informatiesystemen voor de zorg in de ruimste zin des woords. 

Het REN biedt zorgaanbieders een platform voor gezamenlijke prioriteitsstelling en besluitvorming, kennisuitwisseling, voor samenwerkingsafspraken en voor gezamenlijke inkoop.

Het REN streeft er naar met haar activiteiten direct bij te dragen aan verbeteringen in de zorgverlening door samenwerkende zorgorganisaties en zorgverleners. Het REN kijkt naar de toekomst, maar wil ook op de korte termijn concrete resultaten leveren. Allereerst probeert het REN daartoe bestaande voorzieningen en infrastructuren zo goed mogelijk te benutten. Dat levert snel resultaat voor relatief lage kosten. Op vraag van de aangesloten zorgorganisaties ontwikkelt het REN daarnaast nieuwe projecten (zie onder projecten).   

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Kijk binnenkort voor meer informatie.

© St. REN 2013 - 2016