Groenhuysen met vertrouwen op weg naar eOverdracht

Groenhuysen is één van de deelnemers aan het REN-project eOverdracht dat begin 2018 ‘live’ gaat. Samen met het Bravis ziekenhuis, Surplus Zorg, tanteLouise en Thuiszorg West-Brabant wordt de informatieoverdracht bij onderlinge overplaatsingen verbeterd. In de eerste fase gebeurt dat vanuit het ziekenhuis naar de VVT-instellingen. Veel handmatig werk zal niet meer nodig zijn, de communicatie…

Friese cardiologen werken efficiënter met digitale informatieoverdracht

Friese cardiologen werken efficiënter met digitale informatieoverdracht Het Regionaal Cardiologienetwerk Friesland werkt inmiddels bijna tien jaar op basis van digitale overdracht van informatie. De kwaliteit en snelheid van verwijzingen door cardiologen in Friesland is daardoor aanzienlijk verbeterd. Zij verwijzen hun patiënten naar het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) bij een indicatie voor een dotterbehandeling of openhartoperatie.…

Interview Bravis – Ed Koevoets (mei 2017)

Bravis Ziekenhuis mailt veilig met KPN Zorg Messenger   “Achter de meldplicht datalekken kun je je niet meer verbergen”   Zorgaanbieders dienen zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sinds 2016 zijn de regels voor het melden van datalekken hieraan toegevoegd en zijn de boetes op overtredingen aanzienlijk hoger. Vanaf volgend jaar mei is…

Interview – Joyce Suijkerbuijk (april 2017)

Adviseur Joyce Suijkerbuijk brengt praktijk en beleid bij elkaar   “De patiënt voorop. Dat moet altijd onze drijfveer zijn in de gezondheidszorg. Iedere organisatorische verandering in een instelling of praktijk moet meteen ook een afweging zijn of de patiënt daarbij gebaat is”, zegt Joyce Suijkerbuijk.   Zij is praktijkmanager en eerstelijns adviseur in de regio…

De UZI-pas nu en in de toekomst

De UZI-pas nu en in de toekomst Uitgave 3 april 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl   Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Zij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is…

BSN-verificatie bij kinderen

BSN-verificatie bij kinderen Uitgave 28 maart 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl   Casus Een kind van 5 jaar komt onverwacht met haar vader op de eerste hulp in een ziekenhuis. Ze gebruikt medicatie voor haar astma. Het meisje heeft geen identiteitsbewijs, haar vader weet wel haar Burgerservicenummer omdat deze op…

Wat ziet een patiënt na raadpleging van het LSP?

Wat ziet een patiënt na raadpleging van het LSP? Uitgave 21 februari 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl   Patiënten kunnen zich via de website van VZVZ abonneren op LSP-berichtenverkeer binnen hen dossier. Dit houdt in dat zodra hun Professionele samenvatting uit het huisartsdossier of hun medicatiedossier wordt geopend, de geabonneerde…

Instellen automatisch verwerken waarneemberichten in Medicom

Instellen automatisch verwerken waarneemberichten in Medicom Uitgave 28 februari 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl   Alle waarneemberichten komen binnen in de Postverwerking Hieronder de stappen om het automatisch verwerken van LSP-waarneemberichten in uw patiëntendossier eenmalig aan te zetten. Het gaat hier om activiteiten die op de huisartsenpost hebben plaatsgevonden en…

Stappenplan LSP-aansluiten voor de huisartsenpraktijk

U bent huisarts, gebruikt Medicom als HIS en wilt (tijdelijk) aansluiten op het LSP? Dan vindt u hieronder de te ondernemen stappen. Voor vragen: benader REN West-Brabant, via lsp@renwbr.nl, neem telefonisch contact op met het secretariaat of schakel direct met het VZVZ Servicecentrum: 070-317 34 92. Het invullen van het gecombineerde aanvraagformulier. https://fd2.formdesk.com/vzvz/aanvraagformulier_LSP_UZI_Corona-crisis.  Na het…

Omgaan met Baxter-rol en andere GDS-sen binnen LSP

Omgaan met Baxter-rol en andere GDS-sen binnen LSP Uitgave 21 februari 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl Casus Een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis. De poliklinische apotheek verzorgt de opnamemedicatie en vraagt via het LSP de thuismedicatie op. Deze patiënt gebruikt volgens de via LSP opgevraagde gegevens 10 (meest inhalatie…