Overdracht van patiëntennazorg vanuit Bravis voortaan digitaal

Veilig, efficiënt en minder kans op fouten Op maandag 4 juni 2018 is na een intensieve voorbereiding ‘eOverdracht’ in gebruik genomen. Deze ‘elektronische overdracht’ is een belangrijke stap in het efficiënter maken van de overdracht van ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorginstelling (VVT). Tot op heden verliep die overdracht – honderden patiënten per maand…