Wondoverdracht voortaan digitaal

In West-Brabant vinden, net als overal in Nederland, veel overdrachten plaats van ziekenhuis naar thuiszorg of verzorgingshuis, want die VVT-instellingen verlenen de benodigde nazorg aan patiënten. Sinds anderhalf jaar verloopt die overdracht van Bravis naar de vier grootste VVT-instellingen in de regio (Surplus, TWB, Groenhuysen en tanteLouise) digitaal: zowel het vinden van een bed of…