De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 15 februari een ‘open brief’ gezonden aan de raden van bestuur van zorginstellingen in Nederland. Op 19 april 2016 bracht de AP een rapport uit over de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten (artikel en interview NRC met Wilbert Tomesen, vice-voorzitter van de AP). Tomesen beklaagt zich over het gebrek aan initiatief van gemeenten en de minister van BZK bij het aanpakken van de verwerking van persoonsgegevens. Uiteindelijk, verzucht hij, kan hij niet anders dan gaan handhaven.