Zeven ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instituten in de regio Zuid-West-Nederland werken samen onder de naam Embraze om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten. Vanzelfsprekend vormt de uitwisseling van beelden en verslagen hierbij een essentiële randvoorwaarde. REN heeft eind 2018 op verzoek van het bestuur van Embraze het initiatief genomen om te komen tot plan van aanpak om alle negen huizen in één project in twee-richtingverkeer met elkaar in een netwerk te verbinden op basis van de bestaande XDS-infrastructuren (in totaal vijf gescheiden domeinen). Hierdoor wordt de waarde van de al gerealiseerde XDS-punt-punt verbindingen sterk verbeterd. Een IT-stuurgroep onder voorzitterschap van REN en gefaciliteerd door het Erasmus MC heeft in 2019 een uitgewerkt advies en plan opgesteld.

Door de Corona-pandemie is de uitwisseling van beelden en verslagen voor dit type zorg in een stroomversnelling geraakt. Hiervoor gaan alle negen huizen het IHE-profiel XDM gebruiken, zo heeft het Embraze-bestuur besloten.  Daarnaast zal de implementatie van het XDS-netwerk ook worden uitgevoerd, omdat XDS mogelijkheden biedt die XDM niet kent en die nodig zijn voor bijvoorbeeld de oncologische zorgverlening. Door dit besluit is een gecoördineerde aanpak mogelijk gebleven en wordt de keuze van REN voor XDS als een cruciale infrastructuur voor informatie-uitwisseling herbevestigd. Als eerstvolgende stap zullen het Elisabeth/Tweesteden ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en het Bernard Verbeeten Instituut overstappen naar een moderne XDS-cloud-omgeving, waar het Bravis ziekenhuis en de VVT-huizen Groenhuysen, tanteLouise, TWB en Surplus voor verschillende uitwisselingen al gebruik van maken.