Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de nieuwe Verordening Gegevensverwerking (AVG) aangenomen. De Nederlandse Wet Datalekken, van kracht sinds 1 januari 2016, liep op onderdelen van deze verordening vooruit. De verordening zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Datalekken gaan vervangen (en ook de vergelijkbare wetgeving in andere EU-landen). Er komt Europese afstemming over het toezicht (de interpretatie van de regels), waardoor men verschillen in de toepassing probeert te voorkomen. Voorheen zochten grote gegevensverwerkers, zoals Google, landen op die een ruimte interpretatie hadden van de regels (Ierland), waardoor ze in de hele EU konden werken. De invloed van de Nederlandse regering op de Autoriteit Persoonsgegevens neemt hierdoor wel af.