Wat ziet een patiënt na raadpleging van het LSP?

Wat ziet een patiënt na raadpleging van het LSP? Uitgave 21 februari 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl   Patiënten kunnen zich via de website van VZVZ abonneren op LSP-berichtenverkeer binnen hen dossier. Dit houdt in dat zodra hun Professionele samenvatting uit het huisartsdossier of hun medicatiedossier wordt geopend, de geabonneerde…

Actuele ontwikkelingen verwerking patiëntgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 15 februari een ‘open brief’ gezonden aan de raden van bestuur van zorginstellingen in Nederland. Op 19 april 2016 bracht de AP een rapport uit over de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten (artikel en interview NRC met Wilbert Tomesen, vice-voorzitter van de AP). Tomesen beklaagt zich over het gebrek…

Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU) aangenomen

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de nieuwe Verordening Gegevensverwerking (AVG) aangenomen. De Nederlandse Wet Datalekken, van kracht sinds 1 januari 2016, liep op onderdelen van deze verordening vooruit. De verordening zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Datalekken gaan vervangen (en ook de vergelijkbare wetgeving in andere EU-landen). Er komt Europese…

Gezondheidsgegevens

Bezoek aan de website van een ziekenhuis kan iets zeggen over de iemands gezondheid. Bij de onderzochte ziekenhuiswebsites gaat het niet alleen om de homepage, maar ook om de achterliggende pagina’s met informatie over specifieke aandoeningen of specialistische afdelingen. Bij het plaatsen van tracking cookies bij bezoek aan meer specifieke pagina’s kan sprake zijn van…