Groenhuysen met vertrouwen op weg naar eOverdracht

Groenhuysen is één van de deelnemers aan het REN-project eOverdracht dat begin 2018 ‘live’ gaat. Samen met het Bravis ziekenhuis, Surplus Zorg, tanteLouise en Thuiszorg West-Brabant wordt de informatieoverdracht bij onderlinge overplaatsingen verbeterd. In de eerste fase gebeurt dat vanuit het ziekenhuis naar de VVT-instellingen. Veel handmatig werk zal niet meer nodig zijn, de communicatie…

Friese cardiologen werken efficiënter met digitale informatieoverdracht

Friese cardiologen werken efficiënter met digitale informatieoverdracht Het Regionaal Cardiologienetwerk Friesland werkt inmiddels bijna tien jaar op basis van digitale overdracht van informatie. De kwaliteit en snelheid van verwijzingen door cardiologen in Friesland is daardoor aanzienlijk verbeterd. Zij verwijzen hun patiënten naar het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) bij een indicatie voor een dotterbehandeling of openhartoperatie.…

Stichting UPZuid NEN 7512 gecertificeerd

Regionale digitale uitwisseling van medische gegevens, beelden en documenten tussen verschillende ziekenhuizen is realiteit in West-Midden Brabant. Het Amphia ziekenhuis (Breda-Oosterhout), Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (Tilburg-Waalwijk) en het radiotherapeutisch instituut Verbeeten (Tilburg-Breda-Den Bosch) zijn aangesloten op de IHE-XDS infrastructuur van Stichting UPZuid. Deze stichting betreft een samenwerkingsverband van zorgverleners met betrekking tot het gebruik en beheer van…

Actuele ontwikkelingen verwerking patiëntgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 15 februari een ‘open brief’ gezonden aan de raden van bestuur van zorginstellingen in Nederland. Op 19 april 2016 bracht de AP een rapport uit over de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten (artikel en interview NRC met Wilbert Tomesen, vice-voorzitter van de AP). Tomesen beklaagt zich over het gebrek…

Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU) aangenomen

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de nieuwe Verordening Gegevensverwerking (AVG) aangenomen. De Nederlandse Wet Datalekken, van kracht sinds 1 januari 2016, liep op onderdelen van deze verordening vooruit. De verordening zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Datalekken gaan vervangen (en ook de vergelijkbare wetgeving in andere EU-landen). Er komt Europese…

Gezondheidsgegevens

Bezoek aan de website van een ziekenhuis kan iets zeggen over de iemands gezondheid. Bij de onderzochte ziekenhuiswebsites gaat het niet alleen om de homepage, maar ook om de achterliggende pagina’s met informatie over specifieke aandoeningen of specialistische afdelingen. Bij het plaatsen van tracking cookies bij bezoek aan meer specifieke pagina’s kan sprake zijn van…