De UZI-pas nu en in de toekomst
Uitgave 3 april 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl

 

Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Zij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geeft het register ook een elektronische identiteit voor de systemen van zorgverleners uit; het UZI-servercertificaat op uw computer.

Het UZI-register is een onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het UZI-register verstrekt drie soorten UZI-passen:

 1. Zorgverlenerpas. Zorgverlener waarvan het beroep valt onder artikel 3 of 34 beroepen van de Wet BIG.
 2. Medewerkerspas op naam. Medewerkers die geen beroep uitoefenen wat valt onder artikel 3 of 34 van de Wet BIG.
 3. Medewerkerspas niet op naam. Eén of meer medewerkers die dezelfde functie uitvoeren en beperkte functionaliteit van de UZI-pas nodig hebben. Deze pas sluit toegang tot het LSP en VECOZO uit.

De kosten die het UZI-register voor een UZI-pas rekent is 255 euro. De pas is 3 jaar geldig, de geldigheidsdatum staat op uw pas. Gebruikers van LSP (Landelijk Schakel Punt), komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via de Vereniging zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Als VZVZ heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van de aangevraagde UZI-middelen, dan ontvangt u hiervoor geen factuur van het UZI-register . De ‘Medewerkerspas niet op naam’ verleent geen toegang tot LSP en wordt daarom niet vergoed door VZVZ. Aios kunnen de kosten declareren bij de SBOH.

 

Vergoeding ziekenhuizen
In het verleden is er een gedeeltelijke vergoedingsregeling geweest voor UZI passen in ziekenhuizen, maar deze liep in juni 2013 af. Sindsdien zijn er geen LSP gerelateerde vergoedingen meer geweest voor ziekenhuizen.

 

Pre-fetching in ziekenhuizen
In Nederland zijn een toenemend aantal ziekenhuizen die (mede) daarom kiezen voor pre-fetching. Dit is een centrale vooropvraging van alle medicatiedossiers bijvoorbeeld van patiënten die opgenomen worden. De ziekenhuisapotheker kan de apothekersassistent mandateren zodat de assistent voorafgaand aan bijvoorbeeld het spreekuur van een specialist alle medicatiedossiers van een patiënt inzichtelijk heeft. Hierdoor is voorkomen dat alle specialisten een UZI-pas nodig hebben.

 

Toegang LSP
Alleen BIG-geregistreerde zorgverleners met een UZI-pas (type ‘Zorgverlenerspas’ of ‘Medewerkerspas op naam’) kunnen gebruikmaken van het LSP. Een zorgverlener kan het aanmelden of opvragen van gegevens delegeren aan bijvoorbeeld een doktersassistent of een arts in opleiding. U kunt er dan voor kiezen hen te mandateren om onder uw verantwoordelijkheid gegevens via het LSP aan te melden of op te vragen.

 

Voorbeelden UZI-pasgebruik

 • In Promedico-ASP voor ophalen verstrekkingen.
 • Ketenzorg gebruiken.
 • Inzien van dossiers op de Huisartsenpost.
 • In Medicom aanmelden – in batch – van opt-ins bij het LSP.
 • Het mandateren van medewerkers.
 • Bij dagwaarneming via LSP op uw eigen praktijk.
 • Inloggen in sommigen Huisartsinformatiesystemen.
 • Toegang tot VECOZO.

UZI-pas in de toekomst
Een ander vorm van toegang tot systemen waarbij een hoog betrouwbaarheidsniveau noodzakelijk is ligt in het verschiet. VZVZ verwacht zeker meer aanbieders van passen maar de verbinding met het UZI-register blijft noodzakelijk. Op dit moment is geen enkele voorspelling te doen over wanneer en in welke vorm veilige toegang veranderd.

Verschillende overheden, waaronder ICTU, werken samen met het bedrijfsleven aan nieuwe standaarden voor elektronische Toegang Diensten (eTD).

Begrippen als e-herkenning (gestandaardiseerde digitale herkenning), Logius (is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekend van de DigiD), Stork x (betrouwbaarheidsniveaus gebaseerd op het Europese STORK raamwerk), creaim (leverancier e-herkenning en alternatieve passen), zijn gerelateerd aan de digitale toekomst.

 

Bronnen
De Servicedesk van het UZI-register is bereikbaar via: 070-3406020 en info@uzi-register.nl
Informatie over het UZI-servercertificaat: https://www.uziregister.nl
Informatie over vergoeding aangevraagde UZI-pas: https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Vergoedingen