Sinds de eerste week van juni is het mogelijk dat radiologiebeelden digitaal worden verstuurd vanuit het Bravis ziekenhuis naar het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) via een XDS-koppeling. Een XDS-koppeling staat voor een beveiligd digitaal netwerk om medische documenten en beelden te kunnen uitwisselen tussen zorginstellingen.

Het is voor de patiënt misschien een onopgemerkte vooruitgang, maar een mijlpaal binnen de ICT-zorg. Waar voorheen stapels dvd’s met CT’s, röntgenfoto’s en andere medische beelden van patiënten gebrand en verstuurd moesten worden van Bravis naar het ZRTI, is dat nu overbodig geworden. Deze ontwikkeling is uniek in de regio West-Brabant.


Delen van informatie

Keesjan de Bruijne, applicatiebeheerder van het ZRTI, legt uit: “Door de koppeling wordt veel dubbel werk voorkomen. Voorheen brandde de afdeling Radiologie van het Bravis ziekenhuis medische beelden op een dvd en werden deze naar het ZRTI gebracht. Het ZRTI las deze dvd’s in en zette de beelden in het ZRTI-PACS. Per dag kostte dit minimaal anderhalf uur van onze tijd. Dankzij de koppeling kunnen de beelden nu rechtstreeks, digitaal gedeeld worden.” Gerard Groenendijk, zorgmanager Oncologie bij het Bravis ziekenhuis voegt hieraan toe: “Ook voor onze patiënten heeft deze nieuwe ontwikkeling veel voordelen. De patiënt hoeft geen dossier of dvd meer op te vragen bij het ziekenhuis en onder zijn arm mee te nemen naar de andere zorgaanbieder. Alle behandelaars zijn op de hoogte van de meest recente gegevens. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een onderzoek herhaald moet worden en patiënten kunnen sneller door met hun behandeling.”


Patiëntentoestemming

Over de privacy is goed nagedacht. Wanneer men bij het ZRTI in het systeem patiëntinformatie zoekt aan de hand van het BSN, dan zien medewerkers alleen beelden als de patiënt bij Bravis daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming wordt in het elektronisch patiëntendossier (HiX) van Bravis vastgelegd middels een ‘vinkje’. Wanneer dit ‘vinkje’ er staat, zal het ZRTI de gedeelde studies kunnen zien. Zonder toestemming kunnen de medewerkers van het ZRTI geen beelden vinden, wanneer zij het register raadplegen.


Doorontwikkeling

Hoewel deze Go Live een belangrijk moment is voor beide zorginstellingen, REN en de twee leveranciers (Forcare en Enovation), wordt al gesproken over wat nog meer per XDS verstuurd kan worden. Het ZRTI zou bijvoorbeeld ook graag het operatieverslag en de verwijsbrief digitaal ontvangen. XDS leent zich daar in principe prima voor, dus dit wordt zeker nog onderzocht.