“Binnen RSO Nederland delen en verspreiden de RSO’s hun kennis van cross-sectorale gegevensuitwisseling. De experts van REN leveren daar een belangrijke bijdrage aan.”