Streven naar opschaling in 2019

In juni 2018 heeft REN (Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant) Forcare’s eOverdracht-oplossing in gebruik genomen. eOverdracht faciliteert de soepele en efficiënte overdracht van patiënten vanuit het Bravis ziekenhuis naar de VVT-instellingen Stichting Groenhuysen, Stichting Surplus Zorg, Stichting tanteLouise en Stichting Thuiszorg West-Brabant. eOverdracht kent inmiddels 60 gebruikers in deze 5 instellingen. Inmiddels zijn er meer dan 1000 digitale overdrachten tussen deze partijen ondersteund en heerst er grote tevredenheid over de stabiliteit van het platform en de mogelijkheden ervan. REN nodigt daarom nu ook andere ziekenhuizen en VVT-instellingen uit om zich aan te sluiten.

Bert Huisman, coördinator van Stichting REN, vertelt: “De vraag naar digitale uitwisseling van patiënteninformatie tussen zorgaanbieders in de regio West-Brabant neemt toe. REN ondersteunt haar deelnemers daarin, onder andere door middel van het eOverdracht-project. Op het moment dat een patiënt vanuit het ziekenhuis naar de VVT  – Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg – wordt overgedragen, dienen verschillende zaken afgestemd te worden. eOverdracht faciliteert dit proces.”

Laurens Pronk, Sales Manager bij Forcare, legt uit hoe dat werkt: “Via het eOverdracht-platform kan een transferverpleegkundige aanvragen externe zorg uitzetten, waarna overdrachtsdocumenten zoals de verpleegkundige en wond overdracht ter beschikking kunnen worden gesteld aan de ontvangende VVT-instelling. Daarvoor gebruiken we een zogenoemde workflow.”

Workflow in de praktijk

Hoe verloopt zo’n workflow in de praktijk? Als een patiënt in het Bravis-ziekenhuis met ontslag kan, wordt het transferbureau ingeschakeld. Met de patiënt wordt een voorkeursinstelling gekozen voor de externe nazorg. Kiest de patiënt voor één van de vier aangesloten instellingen, dan start de transferverpleegkundige de aanvraag in het elektronische patiëntendossier. Hierdoor wordt een workflow opgestart en ziet het klantcontactcentrum van de voorkeursinstelling het verzoek tot nazorg binnenkomen. Aan de hand van de zorgvraag wordt bepaald of de zorg voor de patiënt kan worden overgenomen. Na de definitieve acceptatie van de patiënt kan de betreffende VVT-instelling de benodigde documenten binnenhalen, zoals de verpleegkundige overdracht en de CIZ-indicatie. De documenten worden automatisch opgeslagen in het elektronisch dossier van de patiënt (inmiddels ‘cliënt’ van de VVT-instelling). De documenten zijn voor de medewerkers direct beschikbaar en daarmee is de eOverdacht voltooid.

Nog meer functionaliteiten

Naast de hierboven omschreven workflow, biedt het eOverdracht-portaal nog meer functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om tegelijk naar meerdere VVT-instellingen de vraag voor nazorg uit te zetten. Ook worden er op dit moment nieuwe functionaliteiten ontwikkeld, zoals:

  • Overdracht van patiënten die al in zorg waren bij een VVT-instelling, door alle verpleegkundigen van Bravis, dus ook zonder tussenkomst van transferbureau;
  • Overdracht vanuit poliklinieken, zoals rondom wondzorg, stomazorg en de urologie;
  • Medische overdracht, van medisch specialisten van het Bravis naar verpleeghuisarts of specialist ouderengeneeskunde;
  • Overdracht van VVT-instelling / wijkverpleegkundige naar Bravis;
  • De mogelijkheid om gedetailleerde managementinformatie te ontsluiten.

Opschalen

Er wordt gestreefd naar aansluiting van een tweede ziekenhuis in West-Brabant, en vooral ook naar aansluiting van meerdere VVT-instellingen. Ziekenhuizen en VVT-instellingen die enthousiast zijn over de mogelijkheden van eOverdracht, worden van harte uitgenodigd om hierover contact op te nemen met REN of met Forcare.