eOverdracht in West-Brabant

De afgelopen jaren heeft REN met de deelnemers Bravis ziekenhuis, Stichting Groenhuysen, tanteLouise, Surplus en Thuiszorg West-Brabant en leverancier Forcare hard gewerkt aan de realisatie van eOverdracht in West-Brabant. In 2018 en 2019 zijn dan ook diverse uitwisselingen in gebruik genomen van patiënteninformatie uit het ziekenhuis naar VVT-instelling.

Strategie

De thuiszorg of intramurale zorg geleverd door de VVT-instellingen rondom Bravis moet naadloos aansluiten op de zorg die de patiënt in het ziekenhuis heeft gehad. Dit vormde in 2016 de start voor het eOverdracht-project.

Zorgproces

Tegen het einde van de klinische opname regelt de transferafdeling van Bravis de ‘nazorg extern’ voor patiënten. Dit hield vooral in: veel bellen met de omliggende VVT-instellingen met de vraag: heeft u capaciteit beschikbaar en kunt u dit type zorg leveren? Soms moesten wel twaalf verschillende instellingen gebeld worden, voordat de nazorg verder afgestemd kon worden. Dat gaat nu anders: via het eOverdrachtportaal wat we ontwikkeld hebben met Forcare.

Informatiestroom

In het EPD van het ziekenhuis (HiX) maakt de transferverpleegkundige een brief aan en ‘verstuurt’ deze (direct vanuit HiX) naar het eOverdrachtportaal. Vanaf dat moment is de workflow digitaal en kan het digitaal regelen van nazorg beginnen. De ‘casus’ wordt aangeboden aan de voorkeursinstelling van de patiënt. In die VVT-instelling ziet iemand (ook ingelogd op het portaal) de aanvraag binnenkomen. Die neemt de aanvraag in behandeling. Soms is er geen capaciteit en eindigt het ‘XDW-en’ met een afwijzing. Maar dan kan de transferverpleegkundige de aanvraag gemakkelijk uitzetten naar een andere VVT-instelling… of naar drie tegelijk. Accepteert de VVT-instelling uiteindelijk de aanvraag, dan kan Bravis deze bevestigen. Alles via het portaal. Na bevestiging drukt de VVT-instelling op een ‘Export-knop’ waarmee relevante (pdf) bestanden overkomen naar het ECD van de VVT-instelling.

Infrastructuur en techniek

Onder de motorkap: dit alles is gebaseerd op open standaarden: de IHE-profielen XDS en XDW. De techniek in één zin: HiX stuurt een bericht met daarin het formulier aan Cloverleaf die het als pdf in een HL7 REF bericht naar Forcare stuurt die vervolgens de workflow start en de pdf opslaat als XDS CDA-document. De ‘Export-knop’ verstuurt de documenten uiteindelijk naar het ECD (Nedap ONS of Pink’s MijnCaress) en die pakt het op en slaat het automatisch op in het juiste dossier. Dat gaat op basis van BSN.

Verpleegkundige overdracht

De hierboven heel basaal beschreven ‘eOverdracht’ heeft inmiddels meer functionaliteiten. De verpleegkundige overdracht is er daar één van. Het proces hierbij is anders: de patiënt is reeds bekend bij een VVT-instelling en er is geen zorgcoördinatie vanuit de transferafdeling nodig. In dat geval verstuurt de verpleegkundige van de kliniek zelf (wederom gewoon vanuit HiX) de overdracht aan de VVT-instelling die de nazorg gaat leveren. Deze overdracht komt niet in het ‘XDW-portaal’ (Forview) maar wordt linea reacta het ECD ingeschoten (via XDS) van de geselecteerde VVT-instelling. Mocht er iets niet goed gaan in die (technische) keten, dan verschijnt de overdracht alsnog in Forview, zodat de transferafdeling dit kan oppakken.

Poliklinische zorg

Per november 2019 gaan ook diverse poliklinische aanvragen voor nazorg over de eOverdracht infrastructuur. Denk daarbij aan wondzorg. Het wondzorgformulier wordt ingevuld door de wondconsulent of –verpleegkundige en die ‘schiet de aanvraag vanuit HiX naar Forview’, aangevuld met relevante wondfoto’s. Vanuit daar pakt de transferverpleegkundige de aanvraag op als zijnde een reguliere ‘Aanvraag Nazorg Extern’. Dit proces gaat ook op voor medische zorg die onder leiding van een medisch specialist van het Bravis, toch in een thuis- of VVT-setting uitgevoerd kan worden, zoals bloedtranfusies, antibiotica IV, port-a-cath, PICC-lijn en rondom hyperemesis gravidarum. eOverdracht wordt door Bravis zo voor méér en méér zorgpaden ingezet.

2020 en verder

De ontwikkelingen gaan door in West-Brabant. Diverse andere VVT-instellingen willen ook aansluiten op dit bestaande eOverdrachtnetwerk. En: REN gaat na Bravis ook het Amphia-ziekenhuis aansluiten op eOverdracht, in 2020. Dit vereist koppelingen vanuit EPIC naar Forcare en hierbij zullen ook zo’n vijf andere VVT-instellingen aangesloten moeten worden op eOverdracht, want in het Amphia-gebied bevinden zich andere VVT-instellingen. Of straks onderlinge overdracht mogelijk wordt tussen VVT-instellingen of de informatieoverdracht mogelijk wordt van de VVT-instelling náár het ziekenhuis, dat zijn onderwerpen voor 2020.

Meer informatie

Heeft u vragen over het eOverdrachtproject, neem dan contact met ons op, via eOverdracht@renwbr.nl. We kijken uit naar uw reacties