Instellen automatisch verwerken waarneemberichten in Medicom

Uitgave 28 februari 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl

 

Alle waarneemberichten komen binnen in de Postverwerking
Hieronder de stappen om het automatisch verwerken van LSP-waarneemberichten in uw patiëntendossier eenmalig aan te zetten. Het gaat hier om activiteiten die op de huisartsenpost hebben plaatsgevonden en de dienstdoende huisarts digitaal heeft geregistreerd. De onderstaande handelingen dienen per huisarts te worden uitgevoerd:

1. Inloggen in Medicom.
2. Kies Hoofdmenu / Praktijkbeheer.
3. Kies Onderhoud praktijk gegevens.
4. Kies Onderhoud praktijk artsen.
5. Kies de knop met het potlood linksboven, om het wijzigen aan te zetten.
6. Vul uw memocode in.
7. Druk op de Tabtoets om naar het volgende vak te gaan. Uw gegevens worden automatisch ingevuld.
8. Plaats een vinkje bij ‘Waarneembericht automatisch verwerken’.
9. Klik op ‘OK’ om de wijzigingen te bewaren.

 

Verwerking waarneembericht
Het verwerkte waarneembericht wordt in het journaal geregistreerd. In kolom ‘W’ ziet u de artscode van de arts die verantwoordelijk is voor de waarneming/het contact; in kolom ‘WP’ ziet u de code van de medewerker die verantwoordelijk is voor de actie bij die betreffende regel. Via het I-icoon ziet u of er informatie beschikbaar is.

 

Verwerking medicatie
Op de tabs medicatiestatus en -historie ziet u aan het * in de kolom ‘arts’ dat het medicatie betreft welke is voorgeschreven door een waarnemend arts op een huisartsenpost. In de tooltip (* aanwijzen met de muis, niet klikken) bij de regel vindt u meer informatie. Verder wordt in de kolom ‘Ap’ met een ‘^’ aangegeven dat het een waarneemlevering betreft en via ‘^_’ dat het een waarneemvoorschrift betreft.

De status van het waarneembericht in de postverwerking wordt hierbij automatisch op afgewerkt gezet.