Friese cardiologen werken efficiënter met digitale informatieoverdracht

Het Regionaal Cardiologienetwerk Friesland werkt inmiddels bijna tien jaar op basis van digitale overdracht van informatie. De kwaliteit en snelheid van verwijzingen door cardiologen in Friesland is daardoor aanzienlijk verbeterd. Zij verwijzen hun patiënten naar het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) bij een indicatie voor een dotterbehandeling of openhartoperatie. Klinische gegevens versturen de cardiologen digitaal aan het MCL, zonder ingrijpende aanpassingen in hun werkmethodes of de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Het MCL is een topklinisch ziekenhuis met een sterke regionale functie in de provincie. Met bijna duizend bedden en 2.900 medewerkers behoort het tot de grote regionale ziekenhuizen in Nederland. Sinds 2004 beschikt het MCL over een hartcentrum voor interventiecardiologie en thoraxchirurgie. Jaarlijks vinden ruim 1.450 dotterbehandelingen en 750 openhartoperaties plaats.

Real-time cardiologisch dossier met hoogwaardige diagnostische afbeeldingen

Als oplossing voor digitale informatieoverdracht koos het MCL destijds voor het IHE-profiel Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS-I) van softwareleverancier Forcare. Door de structuur van dit platform worden gegevens niet dubbel opgeslagen en zijn ze ‘real time’ in te zien, inclusief hoogwaardige diagnostische afbeeldingen. Cardiologen in het netwerk kunnen vanaf hun computer de klinische beelden van ieder aangesloten ziekenhuis raadplegen. Het cardiologisch dossier van een patiënt is daarmee rijker en actueler dan voorheen. Eenmaal door een ziekenhuis beschikbaar gestelde data blijven inzichtelijk, zodat in een volgende fase de klinische historie nog steeds kan worden ingezien, ook als er in één van de andere ziekenhuizen wijzigingen plaatsvonden.

Omdat er geen cd’s meer hoeven te worden gebrand of faxen verstuurd, is de informatie veel sneller, van betere kwaliteit en langduriger beschikbaar. Dit heeft geleid tot betere diagnoses, effectievere klinische besluitvorming en een sneller verwijzingsproces. Ongeveer één tot twee ligdagen per verwezen patiënt worden bespaard.