Functionaris Gegevensbescherming praktijkhouders

Ten behoeve van zorggroepen, Medicom/Pharmacom-clusters en grote huisartsenpraktijken is in de regio een “gedeelde FG” werkzaam.

Vragenformulier FG praktijkhouders (ook bij incidenten en vermoeden van datalekken)

Dit formulier kunt u gebruiken om vragen te stellen aan de gedeelde Functionaris Gegevensbescherming voor Praktijkhouders.

Is uw vraag dringend dan kunt u aanvullend telefonisch contact opnemen met REN op 076 – 2030090. Raadpleeg altijd eerst de Veelgestelde vragen hieronder.

Praktijkhouders kunnen advies krijgen van de FG, maar dienen een datalek zelf te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veelgestelde vragen praktijkhouders

In dit gedeelte zullen veel gestelde vragen m.b.t. praktijken worden beantwoord. Tevens zullen praktijkvoorbeelden van incidenten en datalekken worden opgenomen.

Hoe lang blijft mijn medisch dossier bewaard?

De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard.

Langer bewaren

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als

  • er een andere wettelijke bewaartermijn is;
  • dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening;
  • de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Korter bewaren

Voor medische gegevens die niet onder de WGBO vallen, zoals verpleging en verzorging door de thuiszorg, geldt de algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer blijft mijn medisch dossier langer bewaard dan 15 jaar?

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn is, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

Andere wettelijke bewaartermijn

Academische ziekenhuizen moeten bepaalde documenten, zoals het operatieverslag en de ontslagbrief, bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt. Dat komt omdat op deze gegevens de Archiefwet van toepassing is.

Een ander voorbeeld is dat medische gegevens van psychiatrische patiënten die gedwongen zijn opgenomen minimaal tot 5 jaar na hun ontslag bewaard moeten blijven. Deze bewaartermijn komt voort uit het Besluit Patiëntendossier Bopz.

Noodzakelijk voor goede hulpverlening

Uw zorgverlener kan uw medisch dossier langer bewaren dan 15 jaar als dat nodig is om u goede zorg te blijven bieden. Bijvoorbeeld als u een chronische aandoening heeft. De arts kan dan alle gegevens over de langdurige of terugkerende behandeling bewaren. Uw ziektegeschiedenis blijft zo compleet. U kunt ook zelf aan uw arts vragen om (delen van) uw medisch dossier langer te bewaren dan 15 jaar.

Van belang voor anderen

Soms kan uw medisch dossier langer dan 15 jaar worden bewaard vanwege het belang van iemand anders. Bijvoorbeeld als de gegevens van belang zijn voor anderen, zoals uw kinderen als u een bepaalde erfelijke ziekte heeft. Of als u een procedure heeft aangespannen tegen uw zorgverlener en deze de gegevens nodig heeft voor zijn verweer.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik een andere huisarts krijg?

Verandert u van huisarts, dan draagt uw oude huisarts uw medisch dossier over aan uw nieuwe huisarts als u hiertegen geen bezwaar heeft. Uw oude huisarts moet ervoor zorgen dat uw medisch dossier veilig terechtkomt bij uw nieuwe huisarts.

Gegevens in uw medisch dossier

Vóór de overdracht moet uw oude huisarts zijn persoonlijke werkaantekeningen uit uw medisch dossier verwijderen. Uw oude huisarts kan u daarnaast de mogelijkheid bieden om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te voegen. Ook kunt u uw oude huisarts vragen om uw medisch dossier of een deel daarvan te vernietigen.

Bewaren medisch dossier

Uw medisch dossier moet volgens de wet 15 jaar bewaard blijven. Draagt uw oude huisarts uw medisch dossier over, dan gaat de bewaarplicht voor uw medisch dossier over op uw nieuwe huisarts.
Wilt u niet dat uw oude huisarts uw medisch dossier overdraagt? Dan blijft het dossier nog 15 jaar bewaard bij uw oude huisarts.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens