VZVZ en REN West-Brabant benadrukken: zet Corona opt-ins om naar een reguliere toestemming!

Beschikbaarheid van gegevens blijft belangrijk

Het is nog niet bekend hoe lang de Corona-crisis aanhoudt. Maar wat wel zeker is, is dat de tijdelijke Corona opt-in op den duur wel teruggedraaid moet worden. En dat is slecht voor de noodzakelijke kwaliteit van zorg. Zeker nu gegevensbeschikbaarheid zo overduidelijk van meerwaarde blijkt.

Zet Corona opt-ins om naar een reguliere toestemming!

Huisartsenpraktijken houden het de komende periode druk. Zowel vanwege de reguliere zorg als Corona. En dan komen daar ook nog eens de griep- én pneumokokkenvaccinaties bij. Een korte tijd met veel contactmomenten voor en met patiënten. Maar ook een goede tijd om patiënten te vragen of zij een reguliere toestemming willen geven.

Met een paar simpele stappen maken we goede gegevensuitwisseling ook in de toekomst mogelijk:

  1. Zorg voor voldoende voorraad Volgjezorg-folders en geef iedereen bij binnenkomst een folder mee om te lezen terwijl ze wachten.
  2. Vraag patiënten voor vertrek of ze hun toestemming definitief willen maken.
  3. Noteer de keuze in het HIS, en meldt het dossier aan op het LSP.

De ‘Corona opt-in’

Door de uitbraak van de Corona-epidemie zijn gegevens uit het huisartsdossier van patiënten tijdelijk ook zonder expliciete toestemming van de patiënt opvraagbaar op bijvoorbeeld de Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH). Dat is mogelijk gemaakt door de zgn. tijdelijke ‘Corona opt-in’. Dat geeft de triagisten en artsen op de HAP beter inzicht en scheelt veel tijd in deze drukke tijden.

De tijdelijke ‘Corona opt-in’ is mogelijk gemaakt door huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

 

Van tijdelijke naar definitieve toestemming? Met uw hulp kan het!

 

Meer weten over de Corona opt-in? Kijk op volgjezorg.nl/corona-optin.

Heeft u vragen? Neem contact op met een van de VZVZ-adviseurs. Kijk op vzvz.nl/adviseurs.