Adviseur Joyce Suijkerbuijk brengt praktijk en beleid bij elkaar

 

“De patiënt voorop. Dat moet altijd onze drijfveer zijn in de gezondheidszorg. Iedere organisatorische verandering in een instelling of praktijk moet meteen ook een afweging zijn of de patiënt daarbij gebaat is”, zegt Joyce Suijkerbuijk.

 

Zij is praktijkmanager en eerstelijns adviseur in de regio Zuid-West Nederland en werkt al ruim tien jaar samen met REN. Joyce (38) is zelfstandige en heeft destijds haar adviesbureau Medical Management Support opgericht naar aanleiding van de toenemende vraag naar deskundige ondersteuning bij het opzetten, inventariseren of verbeteren van praktijken en zorgorganisaties. Haar werkervaring is breed en bestaat onder meer uit het opstarten, ontwikkelen en begeleiden van huisartspraktijken, apotheken, gezondheidscentra en zorggroepen.

 

“Veel praktijken en organisaties in de eerstelijnszorg zien een toenemende zorgvraag waar ze bedrijfsmatig niet altijd goed op voorbereid zijn”, zegt Joyce. “Het leiden en organiseren van een praktijk of organisatie vraagt veel tijd en kennis. Uitbesteden van deze taken kan daarom nuttig zijn, bijvoorbeeld als er behoefte is aan ondersteuning en kennis bij veranderingen of samenwerking.” Een opdrachtgever van het eerste uur is Medisch Centrum de Poort, een grote organisatie met onder andere zes huisartsenpraktijken, een apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten. Joyce ondersteunt dit centrum bij de samenwerking met verwante partijen om gestructureerde zorg te kunnen bieden. Het werkterrein van de Poort neemt steeds meer toe: ooit begon het centrum met chronische zorg, inmiddels wordt ook gestructureerde ouderenzorg en jeugdzorg geboden en mogelijk in de toekomst oncologische nazorg.

 

Praktijk en beleid

Haar specialisme is de bedrijfsvoering: projecten leiden, processen begeleiden en gevraagd en ongevraagd adviseren. “Zorgverleners zijn er voor het medisch-inhoudelijk, ik ben er voor de organisatorische kant. Door mijn achtergrond in de zorgsector, gecombineerd met een studie bedrijfskunde, ben ik vertrouwd geraakt met beide werelden. Naast de Poort adviseer ik zorgorganisaties om de verbinding tussen praktijk en beleid te maken, altijd met het doel om tot betere werksituaties te komen.” Ze heeft een groot netwerk dat zich ook uitstrekt tot contacten met gemeenten, zorgverzekeraars, accountantskantoren en ICT-dienstverleners. Ze spreekt ook veel met andere praktijkmanagers in de regio en managers van gezondheidscentra.

 

Joyce werkt al tien jaar samen met REN. Zo heeft ze bijvoorbeeld ondersteund bij het project van OZIS naar LSP. Ze werd gevraagd om praktijken te begeleiden bij de overgang, onder meer bij het indienen van de aanvragen. Na een jaar was het REN-gebied landelijk één van de grotere regio’s die op LSP was overgegaan.

 

Intensieve rol voor REN

Met de groei van ICT-toepassingen en het web van koppelingen tussen zorgverleners in de regio is haar rol voor REN alleen maar intensiever geworden. Neem het beveiligd mailen via ZorgMail of KPN Zorg Messenger, waarbij ze bijdraagt aan de bewustwording van praktijken om hun organisatie hierop in te stellen. “Het is een uitdaging om iedereen te laten aansluiten. Men heeft het gewoon heel druk en er is niet altijd een collega die dit kan oppakken. Ik ondersteun praktijken bij het aanvragen van KPN Zorg Messenger; “Het ontbreekt vaak aan tijd bij de huisartsenpraktijken om zich te verdiepen in de noodzaak of om daadwerkelijk de aanvraag in te dienen.”

 

Is de gezondheidszorg nonchalant nu onlangs bekend werd dat datalekken in die sector het meest voorkomen? Joyce begrijpt dat de buitenwereld daar verontrust over is, maar denkt dat het complexer is en dat zorgverleners beveiliging en privacy niet te gemakkelijk opnemen. “Het is geen bewuste nalatigheid. In de zorg werk je met uiteenlopende systemen. Het uitwisselen van gegevens is complexe materie, zeker gezien de vertrouwelijkheid van de informatie. Iedere verandering of aanpassing in een patiëntendossier of ICT-systeem moet zorgvuldig gebeuren. Buiten de meldplicht voor datalekken hebben zorgverleners hun beroepsgeheim. De aangepaste wetgeving zet alles op scherp. Het is een bewustwordingstraject. Samen met REN zijn we druk bezig om goede regionale afspraken te maken op het gebied van uitwisseling van elektronische informatie. Wij merken dat zorgprofessionals die inspanningen waarderen en dat we op de goede weg zijn naar verbetering voor alle betrokkenen.”

 

Denktank Praktijkmanagers

Een nieuw initiatief van REN, waar ook Joyce bij betrokken zal zijn, is ‘Denktank Praktijkmanagers’. Dit project staat in het teken van het delen van kennis en ervaring met informatie-uitwisseling in de huisartspraktijk en het inventariseren en aanpakken van gemeenschappelijke vragen en knelpunten. Vervolgens kunnen de deelnemers gezamenlijk leveranciers en andere partijen benaderen, mocht dat nodig zijn.