Interview met REN-partner SHL-Groep

Monique Sloot: “Inkoopvoordeel Edifact-rapportages is voor ons een groot voordeel”

Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL-Groep) is binnen de relaties van het REN de grootste gebruiker van ZorgMail. De berichtenstroom is in de loop der jaren flink toegenomen. De SHL-Groep, actief in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, verstuurde in 2015 ruim één miljoen Edifact-berichten. Dat is 37% van het totale aantal berichten van West-Brabantse zorgaanbieders in dat jaar. Het gaat vooral om labuitslagen (89%). Het resterende deel betreft onder meer radiologie-uitslagen.

SHL-Groep staat voor hoogwaardige medische diagnostiek voor de eerstelijns gezondheidszorg. Huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen zijn de belangrijkste afnemers van de diensten van SHL. Patiënten kunnen op verwijzing van hun zorgverlener voor bloedafname dichtbij huis naar één van de ruim driehonderd prikposten in Zuidwest Nederland en indien nodig komen de medewerkers op huisbezoek. Daarnaast heeft SHL diagnostische centra voor onder meer echo’s, ECG’s, röntgenonderzoek, fundusfotografie, botdichtheidsmetingen en MRI-onderzoek.

Monique Sloot is Teamleider Projecten en Functioneel Applicatiebeheer. Haar afdeling telt zes medewerkers, aangevuld met enkele externe projectleiders. In de SHL-vestiging in Etten-Leur, waar zij werkt, is de centrale ICT-afdeling gevestigd. “Wij zorgen eigenlijk dat het totaalplaatje van de patiënt bij de specialist komt. Die logt in op een portaal en vindt daar de uitkomsten van onze onderzoeken. Via Edifact versturen wij de resultaten naar de huisarts”, vat Monique het berichtenverkeer samen. Huisartsen vormen de grootste afnemers, inclusief de zorggroepen waarin zij deelnemen. Maar ook veel verloskundigen zijn aangesloten en diagnostische centra voor chronisch zieke patiënten.

Edifact-rapportages
De samenwerking met het REN begon tien jaar geleden met Edifact-rapportages. Momenteel genereert SHL een rapport (bericht) dat beveiligd via E-zorg naar een mailbox wordt gestuurd. Een huisarts heeft toegang tot die box voor zijn eigen patiënten en zet de rapporten over naar het eigen HIS (Huisarts Informatie Systeem), zodra hij of zij dat wenst. Verloskundigen doen dat op hun beurt naar hun eigen systeem. Monique geeft aan dat de helpdesk van het REN regelmatig uitkomst biedt voor een optimale dienstverlening van SHL. “Laatst wilden we via Edifact ook foto’s delen met eindklanten. Het REN heeft ons daarbij uitstekend geholpen.”

Lab2Lab communicatie
Een belangrijke ontwikkeling waar SHL-Groep samen met het REN momenteel naar kijkt, is Lab2Lab communicatie via ZorgMail. Daarmee kan SHL zich aansluiten op andere laboratoria waar zij mee samenwerkt. ZorgMail biedt deze gestandaardiseerde oplossing voor de veilige uitwisseling van elektronische laboratoriumgegevens sinds 2011 aan, in samenwerking met leveranciers van laboratoriuminformatiesystemen (LIS). Het is een antwoord op de toenemende vraag van laboratoria om snel en flexibel labaanvragen en -verrichtingen te kunnen delen met samenwerkingspartners. Er zijn inmiddels ruim veertig laboratoria die de uitwisseling van berichten via de ZorgMail Lab2Lab standaard ondersteunen.

Het grote voordeel van samenwerking met het REN, zegt Monique, is het inkoopvoordeel van Edifact-rapportages. “Omdat er veel deelnemers zijn, is de kostprijs laag. De volumes van berichten zijn groot. Maar daarnaast hebben wij ook veel baat bij de helpdesk. Concrete vragen worden snel en vakkundig opgelost. Het is prettig om één partij te hebben, waardoor je administratief en communicatief efficiënt kunt werken. Het toegenomen netwerk van het REN zorgt er bovendien voor dat we informatie met andere deelnemende zorgaanbieders kunnen delen en ook snel toegang hebben tot bepaalde contacten bij deze instellingen als dat nodig is. De bijeenkomsten van het REN zijn daarom van groot belang om ons netwerk te kunnen uitbreiden.”

REN wordt nog belangrijker
Monique verwacht dat de rol van het REN, zowel als adviseur en als dienstverlener, in de toekomst alleen maar belangrijker wordt, omdat patiënten steeds directer betrokken willen zijn bij de communicatie over hun zorgverlening. “Het zal niet lang meer duren, voordat uitslagen ook rechtstreeks naar de patiënt worden gestuurd. Mobieltjes en apps zullen daarvoor worden gebruikt. Nu is de huisarts nog de belangrijke schakel. De vraag is: wat laat je los? Dat verschilt ook per patiënt en ziektebeeld. Maar, het is wel een feit dat steeds meer patiënten het zelf willen oppakken. De snelheid van de patiëntenvraag is moeilijk te voorspellen, maar binnen twee jaar verwacht ik grote veranderingen in de communicatie en daar zal het REN zeker bij betrokken zijn.”