Klinisch informaticus Steven Tooten versterkt REN

Steven Tooten (35) is sinds 1 maart projectmanager bij REN West-Brabant.

 

Hij is van beroep klinisch informaticus en woont met zijn gezin in Goirle. Na een studie Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kwam Steven in 2007 terecht in zijn eerste werkkring bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Tegelijkertijd begon hij een master-opleiding Zorgmanagement aan de EUR die hij in 2008 voltooide. Vervolgens kreeg hij steeds meer belangstelling voor klinische informatica. Het is een vakgebied waarin zorgprocessen (‘klinische’) en informaticavraagstukken elkaar snijden. Ofwel: hoe is de zorg te verbeteren met behulp van een slimme inzet van ICT.

In 2013 kwam Steven in dienst van het Amphia Ziekenhuis en kon hij zich aansluiten bij een selecte groep van elf studenten die aan de Technische Universiteit van Eindhoven met de tweejarige post-master klinische informatica mochten beginnen. “Destijds was dit een nog jonge opleiding. Inmiddels is er een toenemende vraag naar dit type specialisten. Het is een ontwerpstudie, waarbij op basis van probleemsituaties programma’s van eisen en scenario’s moeten worden bedacht. Vervolgens moet er een gedegen ICT-architectuur worden ontwikkeld voor de opdrachtgever.”

 

XDS als gemeenschappelijke noemer
Steven heeft een gevarieerd takenpakket bij REN, met één gemeenschappelijke noemer: XDS, de infrastructuur die informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen onderling mogelijk maakt. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor LSP-vragen, een taak die hij van Dieuwke heeft overgenomen.

Het project ‘eOverdracht’ is live gegaan. Hierdoor kunnen vier grote VVT-instellingen patiënten informatie digitaal over XDS binnenhalen bij een overplaatsing vanuit Bravis. Dit is een landelijke primeur voor REN en de vijf betrokken instellingen. Na deze spannende implementatie volgt een doorontwikkelingsfase die Steven onder zijn hoede zal nemen.
Een andere toepassing van XDS is de koppeling tussen Bravis en het Zuid-West Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI). Het ZRTI biedt radiotherapeutische zorg aan patiënten in West-Brabant, Zeeland en delen van Zuid-Holland. Door de koppeling zullen de radiologische beelden, zoals röntgenfoto’s en CT-scans, die in het Bravis zijn gemaakt, digitaal opvraagbaar worden voor het ZRTI. Dat maakt het omslachtige en ouderwetse branden van dvd’s overbodig. De koppelingen worden momenteel gemaakt en ook hier is Steven verantwoordelijk voor de doorontwikkeling.
Verder werkt hij aan een project om de apotheken in de regio meer inzicht te geven in de labresultaten van patiënten, voordat zij de medicatie overhandigen. Zo is het van belang om de nierfunctie te kennen, voordat een geneesmiddel wordt meegegeven dat schadelijk kan zijn voor de nieren. Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase.

 

Onderzoek faxgebruik
REN onderzoekt momenteel of de traditionele fax geleidelijk kan worden uitgefaseerd, omdat er wellicht efficiëntere ICT-mogelijkheden zijn die dit communicatiemiddel kunnen vervangen. REN wil graag weten wat de zorginstellingen in de regio faxen, aan wie en hoe vaak. Alle achthonderd REN-deelnemers hebben een elektronische vragenlijst ontvangen. “Er zijn technische oplossingen, maar we willen vooral op basis van consensus met onze deelnemers tot een verstandige keuze komen. Daarbij willen we niet afhankelijk zijn van één leverancier. We werken bij voorkeur met open standaarden om onze vrijheid te behouden. We kiezen met elkaar en REN helpt met advies en implementatie.”

 

Waarom heeft hij voor REN gekozen?
“Ik wilde meer doen met het vakgebied klinische informatica. Na mijn opleiding bleek dat dat ik mij daar in de praktijk onvoldoende op kon richten. Tijdens mijn studie heb ik gedurende vier maanden in de regio Eindhoven een opdracht gedaan voor het lokale zorgnetwerk. Ik raakte geboeid door ketenzorg en de uitwisseling van patiënten informatie. Het maken van effectieve ontwerpen en het organisatorisch uitwerken, trekt mij aan. In dat opzicht zijn er voor mij veel kansen bij REN.”