Omgaan met Baxter-rol en andere GDS-sen binnen LSP

Uitgave 21 februari 2017, door LSP Servicedesk van REN West-Brabant, Christine Meijer, lsp@renwbr.nl

Casus

Een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis. De poliklinische apotheek verzorgt de opnamemedicatie en vraagt via het LSP de thuismedicatie op. Deze patiënt gebruikt volgens de via LSP opgevraagde gegevens 10 (meest inhalatie gerelateerde) geneesmiddelen. Bij het opnamegesprek toont de patiënt een deel van de baxterrol (1 zakje), waaruit blijkt dat zij nog 9 andere geneesmiddelen chronisch gebruikt, waaronder foliumzuur. Dit triggert de apotheker om verder navraag te doen bij de vaste apotheek van de patiënt. Zij blijkt nog meer medicatie te gebruiken, die niet via het LSP is overgekomen en die zij ook via de baxter ontvangt. Dit betreft methotrexaat en alendroninezuur in een dosering van eenmaal per week.

 

 • Bij nader onderzoekt blijkt dat de medicatie die de patiënte in de Baxter geleverd krijgt van de apotheekhoudend huisarts, in het HIS/AIS niet op ’continu’ staat en daarmee niet zichtbaar is via het LSP.
 • Bij nader onderzoek blijkt dat de leverancier van de Baxter rol geen opt-in van deze patiënte heeft ontvangen en daardoor zijn de gegevens niet zichtbaar via het LSP.
 • Onderzoek wijst uit dat de apotheek deel uitmaakt van een groep apotheken, die samenwerkt in een cluster. De ‘thuisapotheek’ van mevrouw heeft 1 geneesmiddel afgeleverd aan de balie, maar naast dit geneesmiddel, ontvangt zij chronische medicatie via een centrale apotheek. In deze apotheek was de opt-in die mevrouw had afgegeven niet in het AIS verwerkt. Haar eigen apotheek en de andere apotheken in het cluster zien toch de volledige medicatiehistorie van de patiënt. Via het LSP wordt alleen informatie doorgegeven van zorgverleners waarvoor de patiënt via opt-in heeft aangegeven dat informatie beschikbaar gesteld mag worden.

 

Medicatie wordt niet altijd bereid en/of geleverd door de ‘thuisapotheek’ van de patiënt. Steeds vaker gebruiken apothekers een of meerdere Geneesmiddelendistributiesystemen (GDS), voor:

 

 • ‘Medicijnen op een rol’, ook ‘baxteren’ genoemd; in doorzichtige plastic zakjes zijn de medicijnen per innamemoment verpakt. Er zijn inmiddels meerdere leveranciers die dit systeem voeren.
 • Een geneesmiddel distributiesysteem voor een week met een vaste indeling van hokjes die allemaal even groot zijn (medicijndoos, tray).
 • Een etui met losse dagcassettes voor een week met een te verschuiven indeling van hokjes.
 • Geneesmiddel distributiesystemen voor blinden.
 • Geneesmiddel distributiesystemen met grote vakken voor cliënten die grote pillen of capsules gebruiken of voor cliënten, waarbij de medicijnen in blisterverpakking in het geneesmiddel distributiesysteem worden uitgezet.
 • Geneesmiddel distributiesystemen die op van tevoren ingestelde tijden alarmeren.
 • Regionale of landelijke organisaties voor complexe of gevaarlijke bereidingen.

Goed om te weten

 • Per GDS dient een patiënt een opt-in te verstrekken. Aangezien een patiënt meestal niet weet dat zijn/haar medicatie op een andere locatie wordt bereid of ingepakt, ligt hier een rol voor de ‘thuisapotheek’.
 • Patiënten zijn zich vaak niet bewust dat het ophalen van medicatie bij een andere dan hun ‘thuisapotheek’, ook een opt-in behoeft.
 • Als patiënten medicijnen via een Baxter-rol krijgen van de apotheek wordt deze medicatie niet via het LSP getoond als de status van het voorschrift niet op chronisch (continu) staat in het huisarts- en apotheekinformatiesysteem.

Tips om opt-ins bij ‘onzichtbare’ (GBS) leveranciers te vergroten

 • Breng de medicatie in in uw AIS, stuur uw baxteraar alleen een inpakbestand.
 • Maak de Opt-in vraag een vast onderdeel bij de intake van uw Baxterpatiënten.
 • Neem de opt-in vraag mee met de jaarlijks verplichte evaluatie van uw Baxterpatiënten.
 • Geef het toestemmingsformulier in de vorm van het A6 kaartje mee met bezorging van de Baxter-rol. Gratis te bestellen via: VZVZ
 • De werkprocedure instellen voor deze patiënten vooralsnog een distributie-overzicht / Actueel medicatie-overzicht op te vragen bij de eigen apotheek.
 • Zorgverleners moeten medicatie die chronisch wordt gebruikt – ook ‘zo nodig’ medicatie en in ieder geval alle geïndividualiseerde distributievorm (GDV) medicatie – actief kenmerken als ‘chronisch’ of ‘continu’. Check of ook het baxterbestand overkomt via het LSP.
 • Samenwerkende apotheken moeten erop bedacht zijn, opt-in te vragen voor alle apotheken / locaties die medicatie verstrekken (en declareren). Deze opt-in moet lokaal worden verwerkt in het AIS van de apotheek die de medicatie verstrekt.
 • Gebruik ons formulier: LSP Toestemmingsformulier voor 2 apotheken door REN West-Brabant.

Bronnen