Dienstverlening

REN biedt een platform voor aangesloten zorgorganisaties om gezamenlijk tot nieuwe initiatieven te komen en over de uitvoering daarvan goede afspraken te maken. REN voert indien nodig de administratie van projecten en het beheer van contracten. REN onderhoudt contacten met regionale samenwerkingsorganisaties en landelijke organisaties, zoals koepels van zorgorganisaties, NICTIZ, de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorginformatie (VZVZ). Regelmatig organiseert REN informatiebijeenkomsten over specifieke thema’s.

 

REN verzorgt de volgende diensten:

  • Projectontwikkeling: het initiëren van nieuwe projecten voor de regio op basis van de wensen van de deelnemers en externe ontwikkelingen; het ontwikkelen van projectplannen en samenwerkingsovereenkomsten
  • Projectmanagement: het organiseren van de projecten in samenwerking met zorgorganisaties en leveranciers
  • Expertise en advies: op verzoek van de deelnemers adviseert REN over projecten, maar ook over allerlei aspecten van communicatie in de zorg en de daarop van toepassing zijnde wetgeving (WGBO, BIG, Kwaliteitswet Zorginstellingen, WBP). REN is goed bekend met gespecialiseerde juridisch adviseurs op dit gebied, waardoor dubbel werk en kosten kunnen worden voorkomen.
  • Gezamenlijke inkoop van ZorgMail en KPN Secure Mail en Secure Messaging
  • Gezamenlijk beheer van het Landelijk Schakelpunt (LSP)
  • Communicatie over zorginformatie via deze site, de REN LinkedIn groep en nieuwsbrieven