Historie

REN heeft sinds haar oprichting in 1999 talrijke initiatieven ontwikkeld voor uiteenlopende zorgverleners in de regio, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGD-instellingen, GGZ-instellingen, Laboratoria en diagnostische centra, ZBC’s, apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten psychologen en verloskundigen . Voor al deze partijen is REN een platform voor prioriteitsstelling, voert het projecten uit en koopt het ondersteunende (IT-)producten en diensten in, waaronder beveiligde e-mail communicatie van gestructureerde berichten op basis van het EDIFACT protocol. Zo gaat het om laboratorium-, radiologie- en pathologie-uitslagen, verwijs- en ontslagbrieven, recepten, opname- en ontslagberichten. In 2015 verzonden zorgverleners in West-Brabant ruim 2,8 miljoen berichten. De gestructureerde berichten worden (semi-)automatisch verwerkt, waardoor een enorme papierstroom en aanzienlijke kosten voor porti en handling worden voorkomen. Daarnaast zijn de actualiteit, leesbaarheid en de volledigheid van de informatie-uitwisseling veel beter dan voorheen. Het aantal aangesloten zorgverleners en het aantal verzonden berichten groeit gestaag.

 

Convenant Uniek Beheerd Medicatie Dossier

REN heeft in het kader van het project ‘Elektronisch sluiten van de medicatie-informatieketen’ een convenant ontwikkeld voor de invoering van een uniek beheerd medicatiedossier. Een groot aantal zorgaanbieders heeft dit convenant getekend. Als onderdeel van dit project verzorgde REN de projectleiding van de migratie van OZIS naar het LSP (informatie-uitwisseling dienstwaarneming huisartsen en apothekers). Het project ‘Medicatie-informatieketen’ is in 2016 vervolgd op basis van nieuwe ontwikkelingen bij het LSP en wensen van apothekers voor het verbeteren van het beheer van het medicatiedossier.

 

KIS

Onder projectleiding van REN hebben begin 2015 twee van de vier zorggroepen in de regio één Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) gekozen voor de toekomstige gezamenlijke informatisering en automatisering van de ketenzorg. In dat jaar startte REN een project voor eOverdracht, dat vooralsnog wordt uitgevoerd door de VVT-instellingen die samenwerken met het Bravis Ziekenhuis.

 

Regionaal schetsontwerp

Verder voerde REN een inventarisatie uit naar de wenselijkheid van een regionaal schetsontwerp voor informatie-uitwisseling. Deze inventarisatie heeft geleid tot de ondertekening van een regionaal Convenant Informatie-uitwisseling, begin 2016. Op basis hiervan wordt een geschikt technisch platform gezocht.