Vertrouwen en vertegenwoordiging

 

 

 

REN Gebruikersraad

De Gebruikersraad heeft tot doel de deelnemers zeggenschap te geven over de verwerking van patiëntgegevens (indien REN dat doet) en een platform te bieden om het bestuur van REN te adviseren.

 

Regionaal Platform Verwerking Patiëntgegevens (RPVP)

Vanaf 1 januari 2016 zijn de eisen aan de melding van inbreuken op de Wet Bescherming Persoonsgegevens ingrijpend gewijzigd (Wet op de datalekken).
Zorgaanbieders moeten als gevolg van deze nieuwe wet nadere afspraken maken met de leveranciers van hun informatiesystemen, zoals Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) en personeelsinformatiesystemen. Ze kunnen dat doen door middel van een zogenaamde bewerkersovereenkomst. In de praktijk gaat het om enkele tot vaak tientallen of zelfs honderden systemen en evenzovele bewerkersovereenkomsten.
Daarnaast moeten zorgaanbieders overeenkomsten afsluiten met hun zorgketenpartners om de betrouwbare verwerking van patiëntgegevens te garanderen bij verwijzing, overdracht, consultatie en medebehandeling (al die gevallen waarin patiëntgegevens worden doorgestuurd naar (een systeem van) een andere zorgaanbieder). In de praktijk gaat het om enkele tot vele tientallen ketenpartners.

De voor West-Brabant beoogde samenwerking heeft tot doel:

• delen van kennis, beperken kosten
• beperken van inspanningen zorgaanbieders en leveranciers
• beperken risico’s bij datalekken
• verlagen premies aansprakelijkheidsverzekeringen

Het Regionaal Platform Verwerking Patiëntgegevens West-Brabant (RPVP) onderzoekt de praktische mogelijkheden.

 

VZVZ Regioraad

REN is één van de tien leden van dit adviesorgaan van de Vereniging voor Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de eigenaar van het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Raad kan het bestuur van VZVZ gevraagd en ongevraagd advies geven.

 

Vereniging Regionale SamenwerkingsOrganisaties (RSO-NL)

Deze vereniging behartigt de belangen van de regionale samenwerkingsorganisaties voor informatie-uitwisseling. REN is lid geweest van het voorloperplatform en is lid van deze vereniging.