Visie

Visie REN

REN werkt in opdracht van de zorgverleners uit de regio West-Brabant. De voornaamste doelstelling van REN is het bevorderen van de continuïteit van zorg in de regio. Dat kan allerlei vormen hebben, maar is altijd gericht op 2 pijlers:

  • Zorginhoudelijk, waar kwaliteit van zorg uitgangspunt is,
  • Procesondersteuning, waar we proberen zorgaanbieders in de regio te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Digitalisering van vele aspecten van de zorg heeft gevolgen voor de dagelijkse werkprocessen van en de samenwerking tussen zorgverleners. Veel van onze activiteiten zijn gerelateerd aan deze digitalisering en de continu veranderende wet- en regelgeving hieromtrent. Aan de diensten die REN faciliteert, stellen wij hoge eisen op gebied van efficiëntie en gegevensbescherming.

 

Uitwisseling van medische informatie – waarom is dat zo belangrijk?

Uitwisseling van medische gegevens stelt artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere zorgverleners in staat om essentiële medische informatie van een patiënt veilig elektronisch te delen. Daardoor is het niet nodig dat patiënten hun medische historie, labresultaten, afbeeldingen of recepten zelf doorgeven. In plaats daarvan wordt al deze informatie gedeeld tussen zorgverleners, voordat de patiënt op een afspraak komt of bij de apotheek zijn medicatie ophaalt.

Veilige en efficiënte overdracht van medische gegevens van patiënten is voor alle betrokkenen gunstig.

Wat medische informatie-uitwisseling betekent voor:

Patiënten

Als uw huisarts en specialisten elektronisch toegang hebben tot uw medische gegevens, voordat u in de praktijk of in het ziekenhuis arriveert, heeft u:

  • Betere communicatie, meer veiligheid omtrent uw dossier en kwalitatief betere zorg
  • Meer tijd om met uw arts alle aspecten van uw gezondheid te bespreken, inclusief de behandelingen die voor u het meest effectief kunnen zijn.

Zorgverleners

Het delen van actuele elektronische patiëntinformatie met andere betrokkenen biedt u:

  • Toegang en het vertrouwelijk delen van de essentiële medische historie van patiënten, ongeacht waar zij hun zorg ontvangen – bij specialisten, laboratoria of eerste hulp diensten
  • Zorg die veiliger en effectiever is, afgestemd op de individuele medische behoeften van uw patiënten.