Het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (REN) werd 20 jaar geleden opgericht om informatie-uitwisseling te bevorderen. Inmiddels zijn bijna 1.000 zorgaanbieders bij het netwerk aangesloten en worden er meer dan 3,2 miljoen berichten per jaar uitgewisseld.

Op 24 oktober viert REN haar 20-jarig bestaan met een expertbijeenkomst en een bestuurdersbijeenkomst. Tijdens de expertbijeenkomst worden aan de hand van stellingen de lessen van 20 jaar informatie-uitwisseling in de zorg geactualiseerd voor de huidige ontwikkelingen.

Die ontwikkelingen zijn onderwerp van gesprek tijdens de aansluitende bestuurdersbijeenkomst. Voor betere kwaliteit van zorg en meer efficiency is betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders, ondanks de al behaalde resultaten, broodnodig. De regio krijgt een steeds belangrijker rol bij het realiseren hiervan, hetgeen ook vertaald wordt in het beleid van het ministerie van VWS en zorgverzekeraars.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van REN: secretariaat@renwbr.nl, 076-20 300 90. Desgewenst kan ook contact opgenomen worden met de voorzitter van REN, de heer Hans Ensing, p/a secretariaat Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis, rvb@bravis.nl, 088-70 68 000.