REN West-Brabant en de corona-maatregelen

 

Met het oog op de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken is REN m.i.v. 13 maart over gegaan op thuiswerken. Er verandert niets in onze dienstverlening. Echter, alle door REN georganiseerde bijeenkomsten (“in persoon”) tot 28 april komen te vervallen. Waar mogelijk zal REN deze bijeenkomsten vervangen door videocalls. De betrokkenen worden hierover apart benaderd. REN-medewerkers zullen zoveel mogelijk via videocalls deelnemen aan bijeenkomsten die door andere organisaties worden georganiseerd. REN gebruikt voor videocalls het professionele platform GoToMeeting. Mocht u als REN-Deelnemer behoefte hebben aan het gebruik van zo’n platform voor uw eigen videocalls, laat het ons weten, dan kijken wij wat wij voor u kunnen doen.

 

Onze focus zal de komende weken liggen op de continuïteit van de informatie-uitwisseling tussen de zorgaanbieders in de regio West-Brabant, in samenwerking met onze toeleveranciers. Voor vragen of problemen over onze diensten verwijzen wij naar www.renwbr.nl.

 

Tenslotte wijzen wij u op de regio-app/website ZoekuwZorgaanbieder.nl (ZuZ). Hierin vindt u alle contactgegevens van honderden zorgaanbieders in de regio (huisartsen, medisch specialisten, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, e.a). Hebt u zich nog niet aangemeld: mail naar jj.derooij@renwbr.nl of werkafspraken@renwbr.nl. Hebt u een bericht dat voor deze doelgroepen bedoeld is en dat u niet via andere routes kunt verspreiden: neem contact op met REN. ZuZ kent een nieuwsbrief-service inclusief push-berichten voor acute berichten die wellicht de komende weken van pas kan komen. Hiervoor is wel vereist, dat u uw account voor ZoekuwZorgaanbieder activeert!

 

Gepubliceerd op 16 maart 2020

Gewijzigd op 9 april 2020