REN West-Brabant presenteert concept-standaard XDS-aanpak

Steven Tooten, projectleider bij REN en stagebegeleider van Cenk

Tijdens de RSO-eendaagse in Parc Spelderholt op 17 april 2019 heeft REN West-Brabant de nieuwe standaardaanpak voor XDS-implementaties gepresenteerd. Enerzijds is dit een uiting van de steeds nauwere samenwerking tussen de diverse RSO’s. Anderzijds bood dit evenement de ultieme gelegenheid aan REN-stagiair Cenk Atici om het voorlopige resultaat van zijn stageonderzoek te delen. In de door REN ontwikkelde standaard worden diverse elementen gecombineerd: het Nictiz-vijflagenmodel, de onlangs verschenen Handreiking interoperabiliteit, de PRINCE2-methodiek, ervaringen van de REN eOverdracht-implementatie en vergelijkingen tussen deployment plans van leveranciers.

De diverse RSO’s reageerden enthousiast op dit nieuwe ‘product’ van REN én op de manier waarop REN dit beschikbaar stelt via het communicatie- en projectmanagementplatform Asana.

Om de standaard nog verder te verfijnen, houdt Cenk ook diepte-interviews met diverse betrokkenen: XDS-projectleiders van leveranciers, collega-RSO’s en overige instellingen die hun bijdrage hebben geleverd aan de Handreiking Interoperabiliteit.