Landelijk Schakelpunt (LSP)

Op verzoek van de Huisartsenposten West-Brabant, de Huisartsenkring West-Brabant en de Apothekers Vereniging Midden- en West-Brabant heeft REN een Plan van Aanpak ontwikkeld voor de overstap van de regionale OZIS-dossiers voor dienstwaarnmeing (medicatie en huisartsen) naar de landelijke dossiers via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit project werd in 2014 en 2015 uitgevoerd in samenwerking met de poliklinische apotheken, de dienstapotheken en de ziekenhuisapotheken in West-Brabant. Inmiddels heeft meer dan 82% van de patiënten toestemming gegeven voor het uitwisselen van hun medicatiedossier, terwijl ruim 53% dat gedaan heeft voor het huisartsendossier bij waarneming.

 

In 2016 zal de nadruk van de activiteiten rondom het LSP liggen op het verbeteren van de opt-in (toestemming), het gebruik en het identificeren en oplossen van knelpunten in de keten van informatiesystemen (ketenbeheer) en op het aansluiten van nieuwe gebruikers op het medicatiedossier, bijvoorbeeld GGZ-instellingen en indien mogelijk verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

 

Voorbereidingen worden getroffen voor nieuwe functionaliteiten die via het LSP beschikbaar komen, bijvoorbeeld de elektronische communicatie van medicatievoorschriften en de vervanging van OZIS-Ketenzorg. Ter ondersteuning van deze activiteiten zal ook een servicedesk worden ingericht. De servicedesk is bereikbaar via e-mail: lsp@renwbr.nl.

 

REN werkt in deze activiteiten samen met de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). REN is lid van de Regioraad, een adviesorgaan van het bestuur van VZVZ.

 

Voor meer informatie over LSP en VZVZ klik hier