Regionale digitale uitwisseling van medische gegevens, beelden en documenten tussen verschillende ziekenhuizen is realiteit in West-Midden Brabant. Het Amphia ziekenhuis (Breda-Oosterhout), Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (Tilburg-Waalwijk) en het radiotherapeutisch instituut Verbeeten (Tilburg-Breda-Den Bosch) zijn aangesloten op de IHE-XDS infrastructuur van Stichting UPZuid. Deze stichting betreft een samenwerkingsverband van zorgverleners met betrekking tot het gebruik en beheer van een gezamelijke XDS registry. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de software van Forcare, die wordt gehost in het rekencentrum van Intermax. Deze registry is nu drie jaar operationeel en inmiddels ook verbonden met het Erasmus Medisch Centrum via de XDS registry van de stichting Rijnmondnet.

Onlangs is Stichting UPZuid gecertificeerd voor de norm NEN 7512 (Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling), een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is een verdere specificering van een onderdeel van de norm NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de zorg) en gericht op de veiligheid van de uitwisseling van informatie tussen partijen. Het beveiligingsniveau van de gehele keten is bepalend voor de veiligheid waarmee de informatie uitgewisseld wordt. Het certificaat heeft betrekking op de interne beheersingsmaatregelen van de Stichting UPZuid en haar leveranciers en gebruikende organisaties, die voldoen aan de norm NEN 7512 (versie januari 2015).

Het NEN 7512 certificeringsproces is uitgevoerd door het Information Management Institute onder leiding van prof. dr. Egon Berghout EMITA CISA. Het certificaat werd op 31 oktober 2016 uitgereikt aan de manager van de Stichting UPZuid, Dr. Ir. Ulco Woudstra en aan de information security officer ir. Hans Candel. UPZuid is de eerste organisatie in Nederland die op basis van NEN 7512 is gecertificeerd met betrekking tot het beheer van een regionale XDS registry. Het certificaat werd door Egon Berghout overhandigd aan Ulco Woudstra.