In West-Brabant vinden, net als overal in Nederland, veel overdrachten plaats van ziekenhuis naar thuiszorg of verzorgingshuis, want die VVT-instellingen verlenen de benodigde nazorg aan patiënten. Sinds anderhalf jaar verloopt die overdracht van Bravis naar de vier grootste VVT-instellingen in de regio (Surplus, TWB, Groenhuysen en tanteLouise) digitaal: zowel het vinden van een bed of de juiste zorg, als het digitaal oversturen van relevante overdrachtsdocumentatie. Sinds deze maand is hieraan een nieuwe overdrachtsstroom toegevoegd: die voor de wondzorg van het Wond Expertise Centrum (WEC). Met gepaste trots informeert REN u graag over wat dit inhoudt.

 

Van fax naar XDS

Annemiek van Middelkoop-Free, wondconsulent van TWB  legt uit: “Bij de oude situatie kwam de wondoverdracht via de fax binnen bij TWB. Klant en service moest hem dan vervolgens in het dossier van de juiste klant plaatsen en doorzetten naar het team of naar de wondverpleegkundigen/wondregisseurs van TWB. Dit zijn veel stappen, en kostte ook veel tijd. Daarnaast bevatte een dergelijke overdracht geen aanvullend beeldmateriaal zoals een foto, wat voor de continuïteit van zorg wel wenselijk is. Een foto zegt vaak meer dan woorden.”

 

In de nieuwe situatie profiteert men van de koppeling vanuit HiX (het EPD van Bravis), via de XDS-infrastructuur en Forview-XDW-applicatie (van Forcare) naar Ons (het ECD van Nedap). Annemiek vervolgt: “Met de nieuwe situatie wordt de overdracht rechtstreek in het dossier van de klant ‘geschoten’ en kan er beeldmateriaal zoals een foto worden meegestuurd, welke dan ook meteen in het dossier terecht komt. Zo kan er nog beter worden gemonitord of de wond genezingstendens laat zien of juist achteruitgang. Verwacht wordt dat dit winst oplevert op het gebied van klanttevredenheid en doelmatigheid.”

 

Samenwerking met Forcare

Ook leverancier Forcare, die deze wondoverdracht in vier maanden toevoegde aan de bestaande functionaliteiten, is blij met de go live. Laurens Pronk: “Steeds meer zorginstellingen hebben de uitwisseling van gegevens via XDS georganiseerd. Het gaat daarbij nu nog veelal om de radiologie beelden, verslagen en in sommige gevallen de BGZ. Wat deze casus in de regio West-Brabant zo uniek maakt is dat het hier gaat om overdrachtsgegevens specifiek voor de wondzorg. Geen enkele andere regio heeft zich op deze manier georganiseerd en kan patiëntinformatie zo delen. Het is evident dat dit een grote verbetering rondom de kwaliteit van de overdracht (eOverdracht) brengt, processen binnen het ziekenhuis en de VVT vergemakkelijkt en bovendien dat de patiënt de juiste zorg op het juiste moment ontvangt.”

 

Hoe verder?

Een kritische noot vanuit de gebruikers, vanuit het wondexpertise centrum is er ook. Ze geven aan dat dit een mooie eerste stap is, maar dat een overdracht terug, dus vanuit de VVT náár ziekenhuis toe ook echt opgepakt moet worden. Communicatie is immers twee kanten op. Komende periode gaat deze suggestie voorgelegd worden aan de stuurgroep. Ondertussen gaat het WEC dan opsommen wat er precies overgedragen moet worden. Zijn dit dezelfde velden als die nu in de overdracht vanuit HiX staan? Moeten er ook foto’s vanuit de VVT naar Bravis gestuurd worden? Daarna kunnen we aan de ECD leveranciers voorleggen wat we willen en ontdekken wat mogelijk is hierin.  En zo gaat dit project voorlopig verder.

 

Zorginformatie bouwstenen?

Tot slot ook nog een oproep. Onze digitale overdrachten, zoals de ‘nazorg extern’, de ‘verpleegkundige overdracht’ en nu dus die voor de wondzorg zijn gebaseerd op het oversturen van pdf-bestanden. REN Projectleider Steven Tooten: “Dit werkt, hier hebben onze zorginstellingen en patiënten iets aan, dus het is een prima begin. Maar al vanaf de start zien we zien dit als een noodgedwongen tussenstap: zodra we verder kunnen met het oversturen van gestructureerde data, dan pakken we dat op. Ik hoop dat de zorginformatie bouwstenen (ZIB’s) een vlucht gaan nemen. Volgens mij heeft NICTIZ haar huiswerk op orde en is het nu aan onze leveranciers om ze in te gaan bouwen. Ik hoor graag wanneer we kunnen gaan experimenteren met ZIB’s over onze XDS-infrastructuur.”

 

Dus: ziehier een oproep aan iedereen die het aangaat: ga aan de slag met die bouwstenen!