‘’Het slim samenvoegen van specialistische kennis en het delen daarvan sluiten naadloos aan bij de verbindende rol die REN in de regio speelt’’

Michiel Baldaldirecteur-bestuurder Diagnovum

‘’Binnen de regio werken we via REN samen in netwerkverband zodat data-uitwisseling efficiënt kan plaatsvinden.’’

Ron AxtVoorzitter RvB Groenhuysen

‘’Zonder REN missen we het overzicht waar we als regio gezamenlijk naar toe werken.”

Jan-Kees van Wijnenlid RvB tanteLouise

“Het RPVP biedt ons de mogelijkheid om op een praktische manier de krachten te bundelen bij de verschillende ontwikkelingen en uitdagingen die de zorg te wachten staat.”

Bettina VerhoevenSpecialist kwaliteit en functionaris gegevensbescherming Kwaliteitszorg - Stichting Groenhuysen
‘’Door REN krijgen we een beter beeld van wat er echt speelt in de regio en welke behoeften er zijn voor (digitale) samenwerking in de regio.”
Albert-Jan Mantelid RvB Bravis Ziekenhuis

“Waarom REN? Omdat samenwerken dé oplossing is voor de informatie uitdagingen nu en in de toekomst.”

Erwin van Boxtelinformatiemanager Thebe

“REN ontzorgt zorginstellingen door regionaal naar de data infrastructuur te kijken en mee te denken in oplossingen.”

Merel VergouwenKlinisch informaticus i.o.