Welkom bij REN

Hartelijk welkom op de website van de Stichting REN West-Brabant. REN is een non-profit organisatie. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van zorgorganisaties. De doelstelling van REN is het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van zorg door de verbetering van de elektronische uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders onderling en van de zorgaanbieders met hun patiënten. Wij streven naar efficiëntere werkprocessen en duidelijker informatie, waardoor u met minder werk een betere kwaliteit van zorg kunt leveren. Bovendien stellen wij u in staat om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen (Secure Mail, datalekken) of aan de eisen van de IGZ tegemoet te komen (Medicatiedossier, LSP, eOverdracht). Wij zetten ons in voor projecten en diensten die bijdragen aan onze doelstellingen en die van onze deelnemers.

Wat betekent REN voor de deelnemers?

Wij streven naar efficiëntere werkprocessen en duidelijker informatie, waardoor u met minder werk een betere kwaliteit van zorg kunt leveren. Bovendien stellen wij u in staat om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen (Secure Mail, datalekken) of aan de eisen van de IGZ tegemoet te komen (Medicatiedossier, LSP, eOverdracht).

Wij vinden het belangrijk om alleen projecten op te pakken en diensten te leveren die daadwerkelijk bijdragen aan onze doelstellingen en aan die van onze deelnemers.

Aansluiten

Aansluiten bij REN is mogelijk voor zorgorganisaties en zorgverleners in de regio West-Brabant. Neem hiertoe contact op met het bureau van REN.

Bijna 1.000 zorgaanbieders, van klein tot groot, maken gebruik van één of meer diensten van REN. Bij REN aangesloten deelnemers zijn onder andere:

 • Amphia ziekenhuis
 • Bravis ziekenhuis
 • Star-SHL
 • St. Huisartsenposten West-Brabant
 • Huisartsenkring West-Brabant
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant
 • Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant
 • GGD West-Brabant
 • Revant
 • Surplus Groep
 • Thuiszorg West-Brabant
 • Avoord Wonen en Zorg
 • Groenhuysen
 • De Riethorst-Stromenland
 • tanteLouise
 • ZBC’s
 • Apotheken
 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Huisartsen
 • Kind- en Jeugdzorg
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten
 • Podotherapeuten
 • Psychologen
 • Verloskundigen

Over REN

REN is een stichting en wordt gefinancierd door de aangesloten zorgaanbieders. De kosten van REN bestaan uit de inkoopkosten voor de gezamenlijk ingekochte diensten en de kosten van administratie en het bureau.

lees verder >

Infrastructuur & beheer

Het verzenden van patiëntgegevens moet voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbeveiliging (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), norm NEN7510 e.v.). Deze eisen gelden voor de verzending van e-mail, maar ‘standaard’ e-mail is niet voldoende beveiligd.

lees verder >

Projecten & samenwerking

Zorgaanbieders dienen zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds 25 mei 2018 zijn de regels voor het melden van datalekken veranderd en zijn de boetes op overtredingen sterk verhoogd.

lees verder >