Inkman-klimt-en-zit-v2

Werkwijze

Zodra u buiten uw eigen organisatie de samenwerking wilt aangaan ontstaan er vragen. Vergelijkbaar met een kameleon pakt REN de rol die zich leent voor uw situatie.

REN verbindt:

 • Betere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling
 • Tussen zorgverlener en patiënt
 • Digitaal en veilig
 • Zorgverleners en softwareleveranciers

Zowel landelijk als regionaal zijn er tal van technologische ontwikkelingen. Daarnaast is bijvoorbeeld de keuze van softwareleverancier essentieel voor een efficiënte gegevensuitwisseling binnen de zorgketen. Zonder partij te kiezen dragen wij opties en oplossingen aan. Het is vervolgens aan onze deelnemers om een keuze te maken.

Bij elke ontwikkeling, idee of wens uit de regio onderzoeken wij of deze relevant is voor de zorginstellingen in West-Brabant. Dit doen we door te toetsen op een aantal criteria die gericht zijn op :

het voorkomen van

 • Administratieve lasten
 • Personeelstekort(en)
 • Fouten

het bevorderen van

 • Tijdswinst
 • Samenwerking
 • Continuïteit
 • Best practice

Lees hier hoe REN dit in de praktijk brengt.

Meer weten over de projecten en progamma’s

Vraagstukken die groter zijn dan de (eigen) praktijk of instelling waarvoor samenwerken met externe partijen nodig is:

Medische beelden worden tussen ziekenhuizen uitgewisseld via XDS. Maar XDS kan nog veel meer.

REN koopt gezamenlijk in, begeleidt implementaties en voert beheer voor onze XDS-afnemers sinds 2018.

Zowel Amphia als Bravis gebruiken ZorgDomein voor het coördineren van nazorg en het toesturen van de digitale verpleegkundige overdracht naar de betreffende VV&T-instellingen. REN coördineert de implementatie en verdere doorontwikkeling daarvan.

REN ondersteunt VV&T-instellingen en ziekenhuis in de subsidieaanvraag voor PGO en eOverdracht.

REN faciliteert veilig mailen in de regio en levert aanvullende oplossingen.

Hierdoor kunnen zorgverleners veilig met elkaar en met patiënten communiceren.

REN beheert deze digitale app van het papieren verwijsboekje.

Ruim 1200 zorgverleners kunnen hier met elkaar in contact treden.

ZoekuwZorgcollega-wbr.nl

De fax gaat de zorg uit! Na vele jaren gaat het eindelijk gebeuren.

VZVZ  start het programma ‘Faexit’ op in het eerste half jaar van 2022 en REN is hiervoor uw aanspreekpunt.

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen zorgaanbieders snel actuele informatie opvragen uit systemen van bijvoorbeeld collega-ziekenhuizen, -apotheken en -huisartsen.

Apothekers kunnen veiliger geneesmiddelen verstrekken wanneer zij inzicht hebben in bijv. de nierfunctie van de patiënt.

Een groot project met diverse laboratoria, de apothekersvereniging en de buur-RSO’s ZMBR en RijnmondNet.

Meedenken over

REN organiseert en faciliteert kennis-en netwerk sessies waarin actuele onderwerpen op het gebied van digitalisering in de zorg, privacyvraagstukken en landelijke ontwikkelingen aan bod komen.

Hoe blijft u aangesloten op alle relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? Tijdens REN Talks wordt de regio geïnformeerd door experts van binnen en buiten de zorg.

Welke onderwerpen moeten onder de aandacht komen van het REN-bestuur?

Dit is uw platform om mee te praten over de te nemen koers van de regio.

Welke ontwikkelingen rondom privacy komen op ons af of moet de regio bewust van zijn?

Dit is uw platform waar techniek, regelgeving en zorg samenkomt.

Dit is dé overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. Hierdoor heeft REN toegang tot het kopiëren van successen of leerpunten buiten de REN regio’s.

rsonl.nl

Meer weten over de projecten en progamma’s

Vraagstukken die groter zijn dan de (eigen) praktijk of instelling waarvoor samenwerken met externe partijen nodig is:

Medische beelden worden tussen ziekenhuizen uitgewisseld via XDS. Maar XDS kan nog veel meer.

REN koopt gezamenlijk in, begeleidt implementaties en voert beheer voor onze XDS-afnemers sinds 2018.

Het transferbureau van Bravis regelt de nazorg via een op XDS-gebaseerd platform.

Vier VV&T-instellingen ontvangen zo overdrachten (pdf) vanuit het ziekenhuis.

REN ontwikkelt dit door en levert beheer.

REN ondersteunt VV&T-instellingen en ziekenhuis in de subsidieaanvraag voor PGO en eOverdracht.

Per 1 september 2021 is het project gestart en op 31 december 2022 zullen alle projectdoelen gerealiseerd zijn.

REN faciliteert veilig mailen in de regio en levert aanvullende oplossingen.

Hierdoor kunnen zorgverleners veilig met elkaar en met patiënten communiceren.

REN beheert deze digitale app van het papieren verwijsboekje.

Ruim 1200 zorgverleners kunnen hier met elkaar in contact treden.

ZoekuwZorgcollega-wbr.nl

De fax gaat de zorg uit! Na vele jaren gaat het eindelijk gebeuren.

VZVZ  start het programma ‘Faexit’ op in het eerste half jaar van 2022 en REN is hiervoor uw aanspreekpunt.

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen zorgaanbieders snel actuele informatie opvragen uit systemen van bijvoorbeeld collega-ziekenhuizen, -apotheken en -huisartsen.

Apothekers kunnen veiliger geneesmiddelen verstrekken wanneer zij inzicht hebben in bijv. de nierfunctie van de patiënt.

Een groot project met diverse laboratoria, de apothekersvereniging en de buur-RSO’s ZMBR en RijnmondNet.

Meedenken over

REN organiseert en faciliteert kennis-en netwerk sessies waarin actuele onderwerpen op het gebied van digitalisering in de zorg, privacyvraagstukken en landelijke ontwikkelingen aan bod komen.

Hoe blijft u aangesloten op alle relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering? Tijdens REN Talks wordt de regio geïnformeerd door experts van binnen en buiten de zorg.

Welke onderwerpen moeten onder de aandacht komen van het REN-bestuur?

Dit is uw platform om mee te praten over de te nemen koers van de regio.

Welke ontwikkelingen rondom privacy komen op ons af of moet de regio bewust van zijn?

Dit is uw platform waar techniek, regelgeving en zorg samenkomt.

Dit is dé overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. Hierdoor heeft REN toegang tot het kopiëren van successen of leerpunten buiten de REN regio’s.

rsonl.nl