‘’Het slim samenvoegen van specialistische kennis en het delen daarvan sluiten naadloos aan bij de verbindende rol die REN in de regio speelt’’