‘’Binnen de regio werken we via REN samen in netwerkverband zodat data-uitwisseling efficiënt kan plaatsvinden.’’